• Şöbə müdiri
  • Şöbə müdirinin müavini
  • Baş metodist
  • İstehsalat təcrübə rəhbəri
  • Statist
  • Tyutor
  • Baş laborant