Akademiyada əlavə təhsil aşağıdakı istiqamətlərdə həyata keçirilir:
– ixtisasartırma;
– kadrların yenidən hazırlanması;
– stajkeçmə və kadrların təkmilləşdirilməsi;
– təkrar ali təhsil və orta ixtisas təhsili;
– dərəcələrin yüksəldilməsi.
Akademiyada əl