Almaszadə Mayra Əliheydər

Klassik rəqs kafedrasının müdiri

İbrahimov Fərid Fərman oğlu

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti

İsgəndərova Rimma Ramiz

Azərbaycan Respublikasının əməkdar artist

Əzizov Emil Füzuli

Müəllim