Akademiyanın 1-4-cü siniflərə (klassik rəqs bölməsinə hazırlıq kurslarına) 6-10 yaşlı; 

klassika şöbəsinə – orta ümumtəhsil məktəbinin 4-cü sinfini bitirmiş 10-11 yaşlı; 

xalq şöbəsinə – orta ümumtəhsil məktəbinin 7-ci sinfini bitirmiş 13-14 yaşlı şagirdlər qəbul olunur.