Əhmədov Əhsən Allahverdi

Musiqi sənəti kafedrasının müdiri, Sənətşenaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, BXA-nın dosenti

Babayeva Rasimə Əhməd

Əməkdar müəllim, Professor

Əliyev Baxşəli Həbib

Müəllim

Dadaşov Eldar Ağa Dadaş

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Mədəniyyət İşçisi, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü, Dosent

Ağayeva Nigar Vaqif

BXA-nın dosenti