Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası Kollecinin Pedaqoji Şurası Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, “Orta ixtisas təhsil müəssisəsinin Pedaqoji Şurası haqqında” Əsasnamə və akademiyanın Nizamnaməsi və Kollecin Əsasnaməsinə müvafiq olaraq, pedaqoji kollektivin hər bir üzvünü tam orta məktəbin idarəolunmasına fəal cəlb etməklə demokratik şəraitdə qarşıda duran aktual məsələləri müzakirə edib kollegial qərarlar qəbul etmək məqsədilə Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası rektorunun müvafiq əmri ilə yaradılmışdır.