Həsənova Lyudmila Qasım qızı

Baletmeyster sənəti kafedrasının müdiri, Pedaqoji elmlər namizədi, Professor

İbrahimov Fərid Fərman oğlu

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti

Hüseynova Kamilla Fikrət qızı

Xalq artisti, Müəllim

Məmmədzadə İsmayıl Qüdrət

Müəllim