Babayeva Rasimə Əhməd

Əməkdar müəllim, Professor

Qısa bioqrafik məlumat

  • 01.10.1950 – ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
  • 1957 – 1969 – cu ildə Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində təhsil almışdır.
  • 1969 – 1973 – cü ildə Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası təhsil almışdır.
  • 1981 – 1983 – cü ildə Pyotr Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasında təhsil almışdır.

Əmək fəaliyyəti

  • 1973 – 1976 – cı ildə Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında (kollec) foretepiano ifaçılığı üzrə müəllim vəzifəsində işləmişdir
  • 1974 – cü ildən Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında foretepiano və orqan ifaçılığı üzrə müəllim vəzifəsində işləyir.
  • 2001 – ci ildən Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında (orta ixtisas məktəbi) foretepiano ifaçılığı üzrə müəllim vəzifəsində işləyir.
  • 2021 – ci ildən Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının Musiqi sənəti kafedrasındaforetepiano ifaçılığı üzrə müəllim vəzifəsində işləyir.