Əzizov Emil Füzuli

Müəllim

Qısa bioqrafik məlumat

  • 8 sentyabr 1989-cu il tarixində Bakı şəhərində dünyaya gəlmişdir.
  • 1996-cı ildə BXM qəbul olmuş və 2007-ci ilə qədər həmin təhsil müəssisəsində təhsil almişdır.
  • 2011-ci ildə ADMİU-nun «Xoreoqrafiya» fakültəsinə daxil olmuşdur.
  • 2012-2014 – cü illərdə ADMİU-də «Magistratura» üzrə təhsil almışdır.

Əmək fəaliyyəti

  • BXM bitirdikdən sonra indiyə qədər Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrinda «balet artisti» vəzifəsində çalışır.
  • 2014- 2017 ci illərdə ADMİU-nun «Xoreoqrafiya sənəti və səhnə plastikası» kafedrasına müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

Tədqiqat sahəsi

  • «Преемственность традиций азербайджанского классического балета в творчестве Рафиги Ахундовой и Максуда Мамедова» adlı dissertasiya üzərində çalışır