• Baletmeyster sənəti kafedrasının müdiri
  • Klassik rəqslər kafedrasının müdiri
  • Milli, xalq-səhnə, tarixi-məişət və müasir rəqslər kafedrasının müdiri
  • İctimai fənlər kafedrasının müdiri
  • Musiqi sənəti kafedrasının müdiri
  • Sənətşünaslıq kafedrasının müdiri