Qurbanova Təranə Yolçu qızı

BXA Kitabxana – informasiya mərkəzinin baş kitabxanaçısı

Qısa bioqrafik məlumat

  • 1965 – ci il iyul ayının 15 – də Şəki rayonunun Qayabaşı kəndində anadan olmuşdur. Evli, üç qızı var.
  • 1972 – ci ildə Şəki rayon Qayabaşı kənd Tam orta məktəbinə daxil olmuş, 1982 – ci ildə bitirmişdir.
  • 1989 – cu ildə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnistitutunun “Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri” fakültəsinin “Mühəndis sistemotexnik” ixtisasını bitirmişdir.
  • 2000 – ci ildə Mədəniyyət İşçilərinin Respublika Hazırlıq və İxtisasartırma kursunun “Bakı şəhər kitabxana işçiləri” qrupunda ixtisasını artırmışdır.

Əmək fəaliyyəti

  • 1983 – 1984 – cü illərdə Şəki rayon Qayabaşı kəndində Hidrometrologiya  idarəsində texnik
  • 1989 – cu il Gəncə şəhəri Billur zavodunda Mühəndis – texnoloq
  • 2001 – ci il  Bakı Xoreoqrafiya Məktəbinin kitabxanasında böyük kitabxanaçı
  • 2015 – ci il Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının Kitabxana – informasiya Mərkəzində baş kitabxanaçı