Elnurə Əli qızı Kazımzadə

İctimai fənlər kafedrasının müdiri, kulturologiya üzrə fəlsəfə doktoru