ƏSAS SƏHİFƏ    ||   AKADEMİYA HAQQINDA    ||   REKTOR    ||   NİZAMNAMƏ    ||   AKADEMİYA MƏTBUATDA    ||   AFİŞA    ||   XƏBƏRLƏR    ||   ƏLAQƏ   


   

   

   

   

   


 Qəbul


2020/2021-Cİ TƏDRİS İLİNDƏ

BAKI XOREOQRAFİYA AKADEMİYASINA

AŞAĞIDAKI İXTİSASLAR ÜZRƏ QƏBUL HƏYATA KEÇİRİLİR
ORTA İXTİSAS TƏHSİL (KOLLEC) PİLLƏSİ ÜZRƏ

Xoreoqrafiya sənəti– klassik və xalq rəqs istiqamətləri üzrə ümumi (9 illik) və tam orta (11 illik) təhsil bazasında
Musiqi müəllimliyi - ümumi (9 illik) və tam orta (11 illik) təhsil bazasında
Rəqs müəllimliyi - ümumi (9 illik) və tam orta (11 illik) təhsil bazasında
Xalq çalğı alətləri (alətlər üzrə)- ümumi (9 illik) və tam orta (11 illik) təhsil bazasında


BAKALAVRİAT SƏVİYYƏSİ ÜZRƏ


Xoreoqrafiya sənəti
     Baletmeyster
     Klassik rəqs
     Milli rəqs
     Modern rəqs
     Rəqs müəllimliyi

İnstrumental ifaçılıq (sahələr üzrə)
Sənətşünaslıq (teatrşünastlıq)


MAGİSTRATURA SƏVİYYƏSİ ÜZRƏ


Xoreoqrafiya sənəti
     Balet tarixi
     Balet tənqidi
     Xoreoqrafiya sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi
     Rəqs sənəti üzrə müəllim-tədqiqatçı
     Xoreoqrafiya sənəti (sahələr üzrə)

İnstrumental ifaçılıq (fortepiano)
Xalq çalğı alətləri ifaçılığı (musiqi alətləri üzrə)
Rejissorluq (musiqili teatr sahəsi üzrə)