ƏSAS SƏHİFƏ    ||   AKADEMİYA HAQQINDA    ||   REKTOR    ||   NİZAMNAMƏ    ||   AKADEMİYA MƏTBUATDA    ||   AFİŞA    ||   XƏBƏRLƏR    ||   ƏLAQƏ   


   

   

   

   

   


 Magistratura və doktorantura şöbəsi


Magistratura və doktorantura şöbəsi Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının struktur bölməsi olmaqla fasiləsiz təhsil sistemində elmi və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanmasının idarə edilməsini, nəzarəti və koordinasiyasını həyata keçirir.
Magistratura və doktorantura şöbəsinin fəaliyyəti Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, BXA Nizamnaməsi və digər normativ-hüquqi sənədlərlə tənzimlənir. Şöbəyə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti, sənətşünastlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Fərhunə Atakişiyeva rəhbərlik edir.

Magistratura səviyyəsində

060308 - Xoreoqrafiya sənəti
- Balet tarixi
- Xoreoqrafiya sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi
- Rəqs sənəti üzrə müəllim-təndqiqatçı


060310 - Xalq çalğı alətləri ifaçılığı
- Xalq çalğı alətləri ifaçılığının nəzəriyyəsi və metodikası
- Xalq çalğı alətləri ifaçılığı (tar, qarmon, kamança)


060307 - Musiqişünaslıq
- Etnomusiqişünaslıq


060302 - Sənətşünaslıq
- Mədəniyyətin nəzəriyyəsi
- Mədəniyyətin tarixi
- Təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi


060313 - Teatrşünaslıq

- Teatr tənqidi
- Teatr tarixi və nəzəriyyəsi

Fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru hazırlığı üzrə doktorantura/dissertantura səviyyəsində

6216.01- Xoreoqrafiya sənəti
6212.01- Teatr sənəti
6213.01- Musiqi sənəti
6203.01- İncəsənətin nəzəriyyəsi, təhlili və tənqidi
6215.01- Təsviri sənət

ixtisasları üzrə kadr hazırlığı həyata keçirilir.


example7 example7