ƏSAS SƏHİFƏ    ||   REKTOR    ||   BXA HAQQINDA    ||   NİZAMNAMƏ    ||   QƏBUL    ||   AFİŞA    ||   XƏBƏRLƏR    ||   ƏLAQƏ   


   

   

   

   

   


 Magistratura və doktorantura şöbəsi


Doktorantura tələbə üçün kabinet təlimatı

Müsabiqə qeydiyyat forması

Kadrların uçot vərəqəsiMagistratura və doktorantura şöbəsi Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının struktur bölməsi olmaqla fasiləsiz təhsil sistemində elmi və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanmasının idarə edilməsini, nəzarəti və koordinasiyasını həyata keçirir.
Magistratura və doktorantura şöbəsinin fəaliyyəti Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, BXA Nizamnaməsi və digər normativ-hüquqi sənədlərlə tənzimlənir. Şöbəyə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti, sənətşünastlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Fərhunə Atakişiyeva rəhbərlik edir.

Magistratura səviyyəsində

060308 - Xoreoqrafiya sənəti
- Balet tarixi
- Xoreoqrafiya sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi
- Rəqs sənəti üzrə müəllim-təndqiqatçı


060310 - Xalq çalğı alətləri ifaçılığı
- Xalq çalğı alətləri ifaçılığının nəzəriyyəsi və metodikası
- Xalq çalğı alətləri ifaçılığı (tar, qarmon, kamança)


060307 - Musiqişünaslıq
- Etnomusiqişünaslıq


060302 - Sənətşünaslıq
- Mədəniyyətin nəzəriyyəsi
- Mədəniyyətin tarixi
- Təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi


060313 - Teatrşünaslıq

- Teatr tənqidi
- Teatr tarixi və nəzəriyyəsi

Fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru hazırlığı üzrə doktorantura/dissertantura səviyyəsində

6216.01- Xoreoqrafiya sənəti
6212.01- Teatr sənəti
6213.01- Musiqi sənəti
6203.01- İncəsənətin nəzəriyyəsi, təhlili və tənqidi
6215.01- Təsviri sənət

ixtisasları üzrə kadr hazırlığı həyata keçirilir.


example7 example7