ƏSAS SƏHİFƏ    ||   REKTOR    ||   BXA HAQQINDA    ||   NİZAMNAMƏ    ||   QƏBUL    ||   AFİŞA    ||   XƏBƏRLƏR    ||   ƏLAQƏ   


   

   

   

   

   


 KONFRANS MATERİALLARI


example7


Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının Elmi Şurasının 01 dekabr 2015-ci il tarixli
02 saylı protokoluna əsasən 06 may 2016-cı il tarixində “Heydər Əliyev və
Azərbaycan incəsənəti” mövzusunda I respublika elmi-praktik konfrans
keçirilmiş və materialları dərc olunmuşdur.

Bakı-2016-cı il   1. “Xalqın tarixində əbədi yer tutmuş dahi şəxsiyyət” Sonaxanım İbrahimova, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının elm və yaradıcılıq işləri üzrə prorektoru, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, əməkdar incəsənət xadimi, dosent
   2. “Heydər Əliyev dövrü – Azərbaycan mədəniyyətində parlaq, sönməz səhifədir” Maral Manafova, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının İctimai fənlər kafedrasının müdiri, pedaqoqika üzrə fəlsəfə doktoru, professor
   3. “Heydər Əliyev və musiqi” Ülviyyə Hacıbəyova, Bakı Musiqi Akademiyası, əməkdar incəsənət xadimi, professor
   4. “Ümummilli liderin nəzəri irsində İlyas Əfəndiyev yaradıcılığı” Vəfa Xanoğlan, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, əməkdar müəllim, dosent
   5. “Müasir Azərbaycanın inkişafı ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır” Aysel Zöhrabova, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
   6. “Heydər Əliyev və Azərbaycan rəssamlıq sənəti” Aygül Hüseynova, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
   7. “Ümummilli lider və folklor mədəniyyətimiz” Apdin Əlizadə, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, əməkdar müəllim, dosent
   8. “Heydər Əliyev fenomeni” Yusif Qasımov, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası, xalq artisti
   9. “Ümummilli lider və Azərbaycanın milli baleti” Kamilla Hüseynova, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası, xalq artisti
   10. “Heydər Əliyev Azərbaycan mədəniyyətinin hamisidir” Rüfət Xəlilzadə, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası, xalq artisti
   11. “Milli mədəniyyətimiz Heydər Əliyev ideyalarından bəhrələnir” Sənan Hüseynli, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının Milli rəqslər kafedrasının müdiri, əməkdar artist
   12. “Ədəbi-mədəni irsin qorunmasında Heydər Əliyevin rolu. Kitabi Dədə-Qorqud eposunun nümunəsində” Dinara Əliyeva, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının Təlim-tərbiyə şöbəsinin müdiri, filoloq
   13. “Balet sənətinin inkişafında Heydər Əliyevin rolu” Naibə Məlikova, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası, müəllim
   14. «Ценитель, друг и покровитель. Гейдар Алиев и культура Азербайджана» Нармина Мамедова, Бакинская Академия Хореографии, филолог
   15. “Milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunmasında Heydər Əliyevin rolu” Kamilla Əliyeva, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası, müəllim
   16. “Tarixin Azərbaycana ən böyük hədiyyəsi-ümummilli lider Heydər Əliyev” Təranə İsmayılova, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası, müəllim
   17. “Müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi” Nərgiz Qürbətova, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası, müəllim
   18. “Heydər Əliyev və Azərbaycan incəsənəti” Cəmilə Piriyeva, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası, müəllim
   19. “Heydər Əliyev və Azərbaycan teatrı” Qəmər Cəfərquluzadə, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası, müəllim
   20. “Azərbaycan muzeylərinin formalaşmasında Heydər Əliyevin rolu” Könül Əzimova, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası, mədəniyyətşünas, metodist
   21. “Azərbaycan incəsənətinin sürətli inkişafı Heydər Əliyevin müstəsna tarixi xidmətlərinin nəticəsidir” Nərmin Qasımova, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası
   22. “Heydər Əliyevin incəsənət sahəsində unudulmaz xidmətləri” Sevda Vəliyeva, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası, dilçi.


example7


Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının Elmi Şurasının 21 sentyabr 2015-ci il tarixli
qərarına əsasən 09 fevral 2016-cı il tarixində “Xoreoqrafiya sənətinin
aktual problemləri” mövzusunda I respublika elmi-praktik
konfrans keçirilmiş və materialları dərc olunmuşdur.

Bakı-2016-cı il   1. “Xoreoqrafiya sənəti: tarixi-milli-mədəni köklərə bağlılıq və tərəqqi” Sonaxanım İbrahimova, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının elm və yaradıcılıq işləri üzrə prorektoru, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
   2. “Milli rəqs sənəti: tarix və müasirlik” Afaq Məlikova, xalq artisti, Dövlət rəqs ansamblının bədii rəhbəri
   3. «Кадровые проблемы хореографического искусства Азербайджана» Камилла Гусейнова, народная артистка, главный балетмейстер Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета
   4. “Milli rəqs məktəbinin yaranma tarixi və inkişaf prespektivləri” Yusif Qasımov, xalq artisti, Bakı Xoreoqrafiya Akadmeiyası
   5. «Актуальные проблемы современного национального танца» Тарана Мурадова, народная артистка, солистка Государственного Ансамбля Танца
   6. «Актуальные проблемы хореографического искусства» Гюльагаси Мирзоев, народный артист, Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета
   7. “Rəqs mədəniyyət fenomeni kimi” Əbülfəz Babazadə, kulturologiya magistri, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası
   8. «Роль сценической практики в формировании артиста балета» Римма Искендерова, заслуженная артистка, Бакинская Академия хореографии
   9. “Gənclərin estetik zövqünün və vətənpərvərlik ruhunun formalaşdırılmasında milli rəqs sənətinin rolu və əhəmiyyəti” Sənan Hüseynli, əməkdar artist, Bakı Xoreoqrafiya akademiyası
   10. “XX əsrin dahi bəstəkar və musiqi-ictimai xadimi – Qara Qarayev” İmruz Əfəndiyeva, əməkdar incəsənət xadimi, Bakı Musiqi Akademiyası
   11. «Устойчивость и преемственность фольклорных традиций тюркоязычных народов» Тамилла Багирова, доктор педагогических наук, Азербайджанский государственный педагогический университет
   12. “Heyrətamiz sənət aləminə səyahət” Maral Manafova, əməkdar incəsənət xadimi, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası
   13. “Milli rəqslərin musiqi tərtibatı” Səbinə Qasımova, əməkdar artist, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası
   14. “Rəqsdə tərbiyə və təhsil” Eteri Cəfərova, əməkdar artist, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası
   15. «Межкультурная коммуникация как компонент образовательного процесса в ВУЗах культуры и искусств» Чингиз Багиров, доктор философии в области культурологии, Бакинская Академия хореографии
   16. “Balerinanın səhnə təcəssümü (xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin “Mənim günahım” tamaşasında balerina obrazı)” Vəfa Xanoğlan, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası
   17. “Milli-mənəvi dəyərlər sistemi və onun tərkib hissəsi” Apdin Əlizadə, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası
   18. “Dövlətin Mədəniyyət siyasəti” Aypara Məmmədova, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası
   19. “Müasir dövürdə milli mədəniyyətin tarixi və bədii-estetik rolu” Aygül Hüseynova, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası
   20. “Musiqi təlimi: ritmdən yaranan plastika” Nərmin İbrahimova, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı Musiqi Akademiyası
   21. «Первая Азербайджанская балерина Гамэр Алмасзаде (1915-2006)» Айсель Зохрабова, доктор философии по искусствоведению, Азербайджанская государственная академия художеств
   22. “Rəqs sənətinin qeyri-professional təbliğinin fəsadları” Akif Kərimli, prezident təqaüdçüsü, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası
   23. “Azərbaycan xalq rəqslərinin səhnələşmiş forması” Cəmilə Piriyeva, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası
   24. «Традиции преподавания классического-дуэтного танца» Фарид Ибрагимов, артист балета, Бакинская Академия хореографии
   25. “Klassik ekzersisin musiqi tərtibatı” Sevda Axundova, müəllim-konsertmeyster, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası
   26. “Rəqsin cəmiyyətdə rolu” Naibə Məlikova, sənətşünas, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası
   27. «Роль музыки в становлении и развитии личности артиста балета» Рагима Гусейнова музыковед, Бакинская Академия хореографии
   28. «Сценическая культура» Лала Зохраббекова музыковед, Бакинская Академия хореографии
   29. «Предмет фортепиано в классе хореографии» Лала Гусейнли педагог-концертмейстер, Бакинская Академия хореографии
   30. “Mədəni irsin tanıdılmasında milli geyimlərin rolu” Səfalı Həkimova, mədəniyyətşünas, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası
   31. “Xoreoqrafiya sənətini tədris edən sənət ocağı: başlanğıc” Bəşarət Hüseynova, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası
   32. «Преобразование личности ребенка, его внутреннего мира и внешнего облика при помощи специальной гимнастики» Елена Череватова педагог балета, Бакинская Академия хореографии
   33. «Роль ритмики в развитии ребенка» Ульвия Гасанова педагог, Бакинская Академия хореографии
   34. “Təsviri sənət növlərində rəqs motivlərinin təzahürü” Könül Əzimova, mədəniyyətşünas, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası
   35. “Milli-mənəvi tərbiyə metodları” Nigar Abbasova, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası
   36. «Выражение мыслей и эмоций посредством танца и слова» Нармина Мамедова филолог, Бакинская Академия хореографии
   37. «Мастерство концертмейстера в классе хореографии» Айла Амирханова педагог-концертмейстер, Бакинская Академия хореографии
   38. «Семь красавиц» - символ художественного наследия Нигяр Мирзоева, педагог-концертмейстер, Бакинская Академия хореографии.


example7


Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 29.03.2015-ci il tarixli,
153 saylı Əmrinə əsasən Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında 07-08 may 2015-ci il tarixində 1941-1945-ci illər müharibəsində qələbənin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş
“Azərbaycan incəsənət ustalarının müharibə illərində fəaliyyəti” mövzusunda
I Elmi-praktik konfrans keçirilmiş və konfrans materialları dərc olunmuşdur.

Bakı-2015-ci il


Məqalələrin siyahısı:
   1. “Böyük Vətən müharibəsi illərində Azərbaycan musiqi sənəti” Sonaxanım İbrahimova, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının elm və yaradıcılıq işləri üzrə prorektoru, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
   2. «Творчество театральной художницы Иззет Сеидовой» Севда Садыхбекова, проректор по учебной работе Бакинской Академии хореографии, доктор философии по искусствоведению
   3. «Творческий путь выдающейся представительницы Азербайджанского Балета Лейлы Векиловой (1940-50 гг)» Медина Алиева, художественный руководитель Бакинской Академии хореографии, народная артистка Азербайджана
   4. “Azərbaycan Dövlətinin daha bir qələbəsi: Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının yaradılması” Əbülfəz Babazadə, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının şöbə müdiri, kulturoloq
   5. «Основоположники национальной школы классического танца» Людмила Гасанова, заведующая отделом Бакинской академии хореографии, доктор философии по педагогике
   6. “1941-1945-ci illərdə Azərbaycan musiqi mədəniyyəti” Jalə Qədimova, pedaqoji elmlər doktoru, professor
   7. “Niyazinin “Xosrov və Şirin” operası – 1942-ci il” Afət Həsənova, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin dosenti, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
   8. “Azərbaycan dövlət opera və balet teatrı böyük vətən müharibəsi illərində (1938-1945)” Sədaqət Əlixanova, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
   9. “Böyük Vətən müharibəsi illərində Azərbaycan musiqi incəsənətinə bir nəzər” Sədaqət Səttarova, Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, musiqişünas
   10. “Qələbənin yaşıdı – Cövdət Hacıyev və Qara Qarayevin “Vətən” operası” Arifə Qəribova, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin baş müəllimi, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, musiqişünas
   11. “Azərbaycan Simfonik ifaçılığının inkişafı yolları” Gülnarə Axundova, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin dosenti
   12. “Azərbaycan peşəkar musiqi sənətinin böyük vətən müharibəsi ərəfəsində yaranan ilk klassik baleti: Əfrasiyab Bədəlbəyli “Qız Qalası” 1940-cı il” Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının müəllimi
   13. “Azərbyan Rəqs ustaları böyük vətən müharibəsi illərində” Naibə Məlikova, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının müəllimi
   14. “Şuşa – Qələbəyə aparan yol” Nərgiz Qürbətova, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının müəllimi
   15. «Джаз в годы второй мировой войны» Джамиля Амирова, диссертант Бакинской Музыкальной Академии имени Узеира Гаджибейли
   16. «Из истории зарождения фортепианного исполнительства Азербайджана» Сабина Мурадова, Бакинская Музыкальная Академия имени Узеира Гаджибейли
   17. “1941-1945-ci illərdə Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında vokal janrlar” Nərmin İbrahimova, Bakı Musiqi Akademiyasının müəllimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru.