ƏSAS SƏHİFƏ    ||   REKTOR    ||   BXA HAQQINDA    ||   NİZAMNAMƏ    ||   QƏBUL    ||   AFİŞA    ||   XƏBƏRLƏR    ||   ƏLAQƏ   


   

   

   

   

   


 Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının Musiqi nəzəriyyəsi, tarixi və fortepiano ifaçılığı kafedrasının əsas məqsədi akademiyada musiqi yönümlü ixtisaslar üzrə və xüsusi ilə ifaçılıq ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin musiqi sahəsində nəzəri biliklərin və professional bacarıqlarının artırılması üçün elmi və tədris-metodik fəaiyyəti təşkil etməkdir. Xüsusilə ifaçı tələbələrdə xoreoqrafiya istiqamətində konsertmeyster ustalığının metodoloqiyasına daha ciddi və professional şəkildə yiyələnməsi kafedranın vacib vəzifələrindən biridir. Kafedraya sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Səltənət Tağıyeva rəhbərlik edir.

example7